Difuzor

Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode a da bi se taj uslov ispunio potrebno je u matičnu cev (cevovod) postaviti difuzor.

Pozicija difuzora obezbeđuje da se dezinfekciono sredstvo ubrizga u sredinu cevovoda i tako postigne brže i potpunije umešavanje dezinfektanta.DIFUZOR

Tehnički podaci (raspršivača) difuzora 1  

Tip :

D 1 

Namena:

agresivni mediji

Materijal :

PE

ventil:

1

Materijal zaptivke:

viton

Priključci:

1″