Manualni Dozirni Sistem MDS1

MDS1 je manualni dozirni sistem sa jednom pumpom I manualnim ozracavanjem kapaciteta 15l/h pri 5 bara

 

 

sklopni_crtez_sa_komponentama_mds1