Automatski Dozirni Sistem ADSR11

dozirni1

ADSR11  je automatski dozirni sistem po rezidualu sa jednom radnom i jednom rezervnom pumpom kapaciteta 15 l/h na 5 bara, automatski prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem.

Maksimalna kolicina vode koja se sa njim moze hlorisati u zavisnosti od hlorne potrebe je  42 l/s, pri odrzavanju zakonom propisane granice od 0.5mg/l.

Karakteristike sistema

Automatski Dozirni Sistem ADSR11 – Karakteristike sistema
 

Hlorisanje prema rezidualu se primenjuje kada promene protoka sirove vode nisu velike tokom vremena i kada su te promene linearne, pri čemu se menja kvalitet (nije obavezno) tj. biohemijski sastav vode. Najčešće se koristi prilikom «Korektivnog hlorisanja» kada sirova voda dolazi iz vodovoda već pripremljena i delimično primarno izhlorisana. Korektivno hlorisanje ima zadatak da koriguje rezidual vode zbog promenljivog biohemijskog sastava vode i delimično zbog promene protoka i da ga održava na zadatom nivou.

Prilikom korektivnog hlorisanja podrazumeva se da je, preko sistema za osnovno hlorisanje, voda već tretirana hlorom, i da je potrebno, u zavisnosti od biohemijskog sastava vode, dodati određenu količinu hlora da bi vrednost «reziduala» bila na zakonom propisanom nivou.

U manjim vodovodnim sistemima hlorisanje prema rezidualu se koristi kao osnovni i jedini postupak hlorisanja.

ADSR11 zadovoljava  sve  zahteve  za  kvalitetno, pouzdano  hlorisanje  pijaće  vode  u  svim  vrstama  vodovoda sa  memorisanjem  svih  podataka  i  vrednosti  hlorisanja.

Mogućnost hlorisanja vode u zavisnosti od hlorne potrebe i željenog reziduala za maksimalni kapacitet ADSR11

 

Hlorna potreba (mg/l)

Rezidual (mg/l)

Utrošak Hlora (g/min)

Utrošak NaOCl (ml/min)

Utrošak Hlora (g/čas)

Utrošak NaOCl (l/čas)

max. kapacitet

Maksimalni protok vode (l/s)

0

0,3

2,5

250

150

15

139

0

0,4

2,5

250

150

15

104

0

0,5

2,5

250

150

15

84

0,1

0,5

2,48

248

149

14,9

69

0,2

0,5

2,48

248

149

14,9

59

0,3

0,5

2,5

250

150

150

52

0,4

0,5

2,48

248

149

14,9

46

0,5

0,5

2,5

250

150

15

42

0,6

0,5

2,5

250

150

15

38

0,7

0,5

2,45

245

147

14,7

34

0,8

0,5

2,5

250

150

15

32

0,9

0,5

2,5

250

150

15

30

1

0,5

2,5

250

150

15

28

 

 

Tehnicki podaci

This content is for our users only. Register here. If you already have an account, you can log in here.
 

Osnovi rada

Automatski Dozirni Sistem ADSR11 – Osnovi rada
adsr11_prikaz_radaADSP11 (Automatski Dozirni Sistem prema Protoku sa 1 radnom i 1 rezervnom dozirnom pumpom) automatski, prema trenutnom protoku, određuje i dozira natrijum hipohlorit (NaOCl) u vodovodni sistem. Natrijum hipohlorit se cevima transportuje od rezervoara do usisnog voda ADSP-a. Od ADSP-a natrijum hipohlorit se potisnim vodom sprovodi do difuzora, pomoću koga se ubrizgava u cevovod sa sirovom vodom.

Sistem se uključuje pomoću prekidača na energetskom ormanu. Elektronika se inicijalizuje,  na displeju svake pumpe ispiše se «P2» ,a zatim počinje proces drenaže  pumpi.

U procesu drenaže vrši se odzračivanje (potpuno ispunjavanje hidrauličnih deonica sa tečnošću) sistema. Proces drenaže počinje otvaranjem elektromagnetnog ventila za drenažu, koji otvara drenažni odvod (u kanalizaciju), i startovanjem pumpi sa frekvencijom od 100%. Na displeju pumpe je ispisano «d1». Proces drenaže traje do 3 minuta. Tokom procesa drenaže meri se protok pumpe pomoću senzora protoka iznad pumpe.

Kada se završi drenaža zatvara se elektromagnetni ventil za drenažu i počinje proces automatskog doziranja, u kome PLC u pumpi preuzima informacije o protoku od merača protoka, koji se nalazi na magistralnom cevovodu, i prema utvrđenom algoritmu određuje frekvenciju rada pumpe. Na displeju pumpe ispisuje se trenutna frekvencija rada pumpe. Svaka pumpa takođe meri svoj protok preko svog protokomera, koji se nalazi na potisnom vodu iznad pumpe, a pre nepovratnog ventila. U slučaju da se vrednosti protoka pumpe razlikuje od referentnog,  pumpa prelazi u proces drenaže. Ako protok na  pumpi ne odgovara referentnom i posle procesa drenaže, radna pumpa se zaustavlja i pokreće se rezervna pumpa sa ispisom odgovarajuće poruke i zvučnom signalizacijom na računaru.

funkcionalna_shema_adsR11

 

Download

This content is for our users only. Register here. If you already have an account, you can log in here.
 
 

Back