Hlorogen Calculator

Hlorogen kalkulator je program za određivanje potrebnog kapaciteta HLOROGEN uređaja i automatskog dozirnog sistema prema protoku vode, potrebne količine hlora za inicijalnu dezinfekciju vode – hlorna potreba, kao i željenu količinu rezidualnog hlora u vodi. Program ispisuje izračunate vrednosti utroška aktivnog hlora na minut i na čas, kao i utrošak natrijum hipohlorita izabrane koncentracije. U delu […]

Awards

Award for exhibition in 9th waterworks fair »WATER« 35th International Autumn Fair, Novi Sad08.09.1998. Praise »Well design« Novi Sad Fair 10.09.1998. Award for new ideas and technical solutions »Water knows no boundaries« Subotica, 22-24.10.1998. Diploma with a large gold medal for »Hlorogen« device 38th International Autumn Fair Novi Sad , 25.09.2001 Award with a plaque […]

ADSR Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

ADSP Komandno-monitorska Pc konfiguracija

Automatski dozirni sistem komunikacijom sa PC-jem ostvaruje zatvoreni sistem nadzora i upravljanja procesa. Program za monitoring (kontrolu) rada služi za praćenje rada  sistema. Ovaj program se izvršava na računaru koji je RS 232 (Serijski  Com) kablom povezan sa sistemom. Program beleži na Hard disk računara sve parametre sistema i njihovu promenu u toku realnog vremena. […]

Energetski orman OEADS

Osnovne komponente ormana energetike OEADS: AT osigurači Grebenasti prekidač VS kleme Ispravljač 24V= TEHNIČKI PODACI  ZA ORMAN OEADS Tip ormana: MI 0221 materijal: poliester zaštita: IP66 Dimenzije (Š x V x D mm): 300 x 300 x 170

Analizator Rezidualnog Hlora

Savremeni analizator je elektronski uređaj namenjen za kontinualno precizno merenje slobodnog rezidualnog hlora u vodi. Uzorak vode sa sadržajem hlora koji bi trebalo odrediti dovodi se u mernu ćeliju koja ampermetrijski proizvodi električni signal proprcionalan sadržaju hlora u uzorku, a zatim se signal u transmiteru pretvara u strujni signal od 4 do 20 mA i […]

Difuzor

Mesto doziranja bira se tako da se obezbedi što bolje mešanje, tj. homogenizacija dezinfektanta i vode a da bi se taj uslov ispunio potrebno je u matičnu cev (cevovod) postaviti difuzor. Pozicija difuzora obezbeđuje da se dezinfekciono sredstvo ubrizga u sredinu cevovoda i tako postigne brže i potpunije umešavanje dezinfektanta. Tehnički podaci (raspršivača) difuzora 1 […]

Nepovratni ventil za agresivne medije

Svaka dozirna pumpa u sistemu ima svoj nepovratni ventil pa se na taj način rasterećuju potisno – usisni ventili na pumpama. Konstruktivnim rešenjem u sprezi sa elektromagnetnim ventilom i senzorima protoka automatski se vrši odzračivanje kada ima potrebe za tim. Kroz tu spregu dobijamo mogućnost automatskog prelaska sa radne na rezervnu pumpu i to u […]